2014

In totaal met al de sponsors bij elkaar hebben we 720 pakketten uitgedeeld.
Op 6 verschillende locaties.
Dallas Cantonului, Costea ,Vuilnisbelt en Babutui en Turda.Op al de
locaties gaat het om hoofdzakelijk Zigeunerfamilies.
 

2013

Hallo Lieve allemaal,

De beste wensen voor het nieuwe jaar en God,s aanwezigheid en ZIJN Vrede .
Allemaal heel hartelijk dank voor de donaties die het mogelijk hebben
gemaakt voor ons om aan al de familie,s op Pata-rit een goed gevuld
voedselpakket te geven .De pakketten zijn met dankbaarheid ontvangen en
waren een grote help voor de familie,s .
Op de foto,s zien jullie de gemaakte pakketten en het vervoer en
uitladen van de pakketten .
Het verdelen van de pakketten is gedaan door de leiders van het kamp met
behulp van een aantal broeders van de kerk. Omdat Margriet en ik zelf
erg druk waren hebben we van het uitdelen geen foto,s kunnen maken .
Maar na de kerst heb ik nog wat na vraag gedaan en het uitdelen was goed
gegaan en op een enkele familie na heeft iedereen gehad.

Nogmaals hartelijk dank .

Namens de zigeunerfamilie,s van de wijk Dallas , Cantonului en de
vuilnisbelt.