POTGRONDACTIE

 

* Zaterdag 16 maart 2013 zijn meer dan 50 vrijwilligers in de weer geweest

om potgrond huis aan huis te verkopen voor hulpbehoevende in Oost-Europa.

Door hun inzet en door het koopgedrag van de vele kopers

en door de sponsoren was het weer een geslaagde ochtend.

De netto-opbrengst was ruim Euro 1500,=

Namens de werkgroep Oost-Europa Schoonhoven een ieder weer bedankt.

Ook werd er weer kleding ingezameld, ook de mensen die kleding

brachten of meegaven aan de verkopers hartelijk dank.

Hieronder nog enkele foto's van de gehouden actie

 

 

* Zaterdag 31 maart 2012 was het weer zo ver.

Vanaf 9.30 tot 13.00 heeft de Werkgroep Oost-Europa in

Schoonhoven haar jaarlijkse potgrondactie weer gehouden.

De werkgroep bedankt de vrijwilligers die dit jaar hebben geholpen.

De verkoop verliep niet bij iedereen even gladjes, want met een

kar met een pallet potgrond erop kun je schijnbaar niet zo snel

een rotonde in Schoonhoven nemen, dit getuigt wel het filmpje.

 

Klik hiervoor op het woord FILMPJE

 

Voor de rest is alles zonder ongelukken verlopen.

De opbrengst was dit jaar Euro 1.561,17 netto.

Het was onderling weer erg gezellig.

Hieronder nog een aantal foto's van deze dag:

 

 

* Zaterdag 26 maart 2011 was het weer zo ver.

Vanaf 9.30 tot 13.00 heeft de werkgroep Oost-Europa

in Schoonhoven haar jaarlijkse potgrondactie weer gehouden.

De werkgroep wil alle vrijwilligers: Chauffeurs, Verkopers en Kopers bedanken.

Dankzij jullie hebben we weer een opbrengst van ruim € 2300,= netto.

Hieronder een aantal foto's van deze dag:

 

* De potgrondaktie van zaterdag 20 maart 2010 is weer goed verlopen.

De werkgroep wil iedereen bedanken die zijn of haar bijdrage heeft geleverd deze dag.

Hetzij met de verkoop of koop van de potgrond, het beschikbaar stellen van (vracht) auto’s.

Van de opbrengst van de potgrondaktie ruim € 2000,= netto,

kunnen we in week 13 van 2010 het transport van de kleding

naar Roemenië financieren. Iedereen hartelijk dank.

Hieronder een aantal foto's van deze dag:

 

 

* Zaterdag 21 maart 2009 was het weer een drukte van belang bij de Ark,

de werkgroep Oost-Europa hield haar jaarlijkse potgrondactie en tegelijk een

kledinginzameling. Met ruim 50 vrijwilligers werd de potgrond huis aan huis in heel

Schoonhoven verkocht. Mede dankzij de vrijwilligers en het mooie weer was de actie

weer een groot succes, daarom vanaf deze plaats alle vrijwilligers, bedankt !!!

Maar ook degene die potgrond hebben gekocht, bedankt.

Want de netto-opbrengst van deze dag was Euro 3.063,25

Het kledingtransport, wat weg gaat in april/mei 2009,

kan van dit bedrag worden betaald.

Hieronder een aantal foto's van deze dag:

 

* Zaterdag 29 maart 2008 was het dan weer zover, vanaf  9.00 tot 13.00 uur

verkocht de werkgroep met héél véél vrijwilligers  huis aan huis potgrond.

Tevens kon er op de parkeerplaats bij het Hervormd Centrum "De Ark" kleding worden

ingeleverd. Er zijn meer dan 60 zakken kelding ingeleverd.

Wij willen alle helpers bedanken voor hun hulp en uiteraard ook de kopers

van de potgrond hartelijk bedankt, dankzij jullie is het weer een succes geworden.

Hieronder ziet u een aantal foto's van deze dag.

 

 

 

* Zaterdag 31 maart 2007 hebben we weer potgrond verkocht.

Er waren weer veel vrijwilligers die de werkgroep hebben

geholpen met de verkoop, hartelijk dank allemaal.

Ook de mensen die de potgrond hebben gekocht, hartelijk bedankt.

Hieronder ziet u een aantal foto's van deze dag.

 

 

* Zaterdag 25 maart 2006 was het dan weer zover, vanaf 9.00 tot 13.00 uur

verkocht de werkgroep en héél véél vrijwilligers  huis aan huis potgrond.

Tevens kon er nabij de parkeerplaats aan de kerkweg kleding worden ingeleverd.

 

Wij willen alle helpers bedanken voor hun hulp en uiteraard ook de kopers

van de potgrond hartelijk bedankt, dankzij jullie is het weer een succes geworden.

 

's Morgens vroeg alles klaar zetten en de potgrond inladen op en in de verschillende voertuigen !!!

 

We beginnen uiteraard met koffie, en dan potgrond verkopen en kleding inzamelen !!!

 

Na afloop een drankje en een hapje als dank voor alle hulp !!!