Lesjoekonskoje

 

2009

 

Nieuwe brief van de evangelist Jevgeni Erjomin, september 2009  klik hier

 

2008

 

Eind 2008

 

Brief van het evangeliesatie gezin  klik hier

 

 

Augustus 2008

 

Brief van het evangeliesatie gezin  klik hier

 

Nieuwe foto's

 

Op de volgende foto's zie je de evangelist Jevgeni Erjomin in het gebied Archangelsk op de toendra aan het werk.

Evangelisatie langs de weg. Overnachting in de buitenlucht. Evangelisatie in nederzettingen van de Nentsen.

 

 

2007

Enkele foto's van de samenkomsten die gehouden worden in Lesjoekonskoje

en een foto van het gebouwtje waar de samenkomsten worden gehouden.

 

                                   

 

Zomer 2006

 

                             

       Christelijke straatbibliotheek                  Kerkdienst bij familie Erjomin

 

December 2006

Brief van het evangeliesatie gezin  klik hier

 

Januari 2006

We danken jullie hartelijk voor het werk en de bijstand in de dienst van de Heere!

Het dorp Lesjoekonskoje ligt meer dan 500 km bij Archangelsk vandaan. In dit dorp was ten tijde

van de revolutie een gemeente, maar veel broeders en zusters werden in de tijd van de vervolging

omgebracht. Toen broeder Zenja kwam waren er slechts drie oude gelovige zusters van de vroegere

gemeente overgebleven. In het begin huurde het evangelistengezin een huis. Later hebben ze in het

dorp een huis gekocht. In dit huis vinden de diensten plaats. Er zijn in Lesjoekonskoje nu

vijf gemeenteleden en naar de diensten komen ook andere belangstellenden.

Het huis werd gebouwd zonder fundament en in de loop van de tijd verrotten de balken in de grond.

In het huis is het erg koud. Daarom moet het nog overal grondig gerenoveerd worden.

 

 

 

 

2005

Lesjoekonkoje is een plaats boven in Rusland net onder de Poolcirkel.

Broeder Jefgeny Zjenja met zijn vrouw Olga en hun twee kinderen wonen in een huurhuis,

een oud huis zonder verwarming, waar het vanzelf gedurende de winter steen koud is.

Op de toendra, waar de Nentsen wonen, is het 's winters wel 50 graden onder nul.

Broeder Zjenja gaat in het gebied rond Lesjoekonskoje het Evangelie verkondigen.

Met behulp van Stichting Friedenstimme hebben wij als werkgroep het volgende

kunnen realiseren.

 

1. De aankoop van een huis voor het houden van samenkomsten € 2500,=

2. Levensonderhoud van het evangelistengezin € 1000,= per jaar

3. Vervoerskosten om in de omliggende dorpen te evangeliseren € 500,= per jaar

 

Punt 1 was éénmalig, punten 2 en 3 zijn meerjarig.

Wij als werkgroep hebben besloten om punt 1 te betalen en de kosten van

punten 2 en 3 voor een periode van 5 jaar op ons te nemen.

 

Jefgeny en Olga met de kinderen              Nentsen bij hun 'tsjoem'