STICHTING KINDERDORP ILIENI

Voor informatie over deze stichting kunt u terecht bij: 

  Gert en Ineke van Eckeveld  
Voltastraat 98  
2871 ZR Schoonhoven.
E-mail adres: gertvaneckeveld@kpnmail.nl  
 

Als u een gift over wil maken voor deze stichting, kan dit natuurlijk ook !!!!

Ons bankrekeningnummeris : 4044.66.311

    Acties / Projecten die vallen onder deze stichting:

Kinderkamp  Kamtsjatka

 

EEN NIEUW PROJECT:  Gestart April 2009

 

Wilt u dit project ook sponseren neem dan contact met ons op via bovenstaande E-mail adres.

 

Er worden op dit moment 21 kinderen gesponsort: 

( www.proromi.nl voor meer info) of ( www.prorroma.org voor meer info)

 

Kinder Studie Sponsor Plan

Op drie ProRroma-scholen verblijven 150 kinderen. Voor de kinderen van de school in Tinca is in 2008 het

Kinder Studie Sponsor Plan van start gegaan. Voor € 25,00 per maand sponsort men de studie van een Roma-kind.

Sponsors ontvangen een kennismakingsbrief met foto van het kind dat zij sponsoren

en een tussentijds rapport voor de kerst- en zomervakantie.

 

Roma-scholen

In het Roma-dorp Hetea in de provincie Covasna, in de Roma-wijk van het dorp Tinca in de provincie Bihor

en in het Roma-kamp Pata Rit in Cluj Napoca in de provincie Cluj zijn christelijke Roma-scholen opgericht.

In Tinca leren de kinderen bovendien de Roemeense taal op school, daar zij van huis uit alleen het

Romanes (zigeunertaal) spreken. Voorheen konden de Roma-kinderen de aansluiting bij het

Roemeense onderwijs niet maken. Met behulp van onze scholen lukt dit wel.

 

 

Oorzaken

Wat zijn de oorzaken van de problematiek van de Roma in Roemenie:

·  Het ontbreken van een stabiele baan is één van de redenen van sociale uitsluiting. Stabiele financiële

inkomsten door een goedbetaalde baan zouden vele Roma in staat stellen om

tegemoet te komen aan hun basisnoden. Voor de meeste Roma is dit echter niet mogelijk.

·  De Roemeense Roma worden dagelijks geconfronteerd met misbruik door de politie, discriminatie

op het gebied van werkgelegenheid, misbruik en discriminatie in het recht om een huis te

bewonen en segregatie op het gebied van scholing en gezondheid.

·  Eén van de mechanismen die leiden tot uitsluiting van Roma van de officiële arbeidsmarkt in

het algemeen, is dat het formele niveau van opleiding onder het niveau is dat gevraagd wordt

op de arbeidsmarkt.

·  Roma bevinden zich in een vicieuze cirkel, doordat de volwassen Roma de opleiding van de

kinderen niet kunnen financieren. Daardoor worden de levenskansen en gunstige sociale gelegenheden

voor de toekomstige generaties Roma gereduceerd.

·  De belangrijkste oorzaak van de beperkte toetreding van de Roma op de arbeidsmarkt is het

ontbreken van opleiding – of het lage niveau ervan.

·  Door te lage of geen opleiding zijn veel Roma analfabeet (van de oudere generatie is dit meer

dan 60%). Dat vormt een ernstige belemmering voor de integratie van de Roma op de arbeidsmarkt.

Uitgesloten

Al deze zaken leiden tot sociale uitsluiting van de Roma en dragen in grote mate bij aan de keuze

om elders in Europa het geluk te beproeven. En ook daar wordt men weer uitgesloten en ook daar

vind men zeker geen toegang tot een betaalde baan, laat staan een baan met een arbeidscontract.

Aanpakken aan de basis

Stichting ProRomi Nederland en Fundatia ProRroma Roemenië richten zich daarom op het aanpakken

van de problematiek rond de Roma aan de basis. Wij menen dat in Roemenië zélf op maat

gesneden onderwijs nodig is, specifiek voor die Roma-kinderen die een zeer grote sociale en educatieve

achterstand hebben. Daarom zetten wij scholen op in Roma-wijken en in Roma-gebieden

waar de ‘drop-out’ van Roma-kinderen uit het reguliere Roemeense onderwijs het grootst is. Veel

Roma-kinderen hebben een enorme honger naar onderwijs. Zelfs zo dat op één van onze ProRroma-

scholen tijdens de zomervakantie de lessen gewoon doorgaan!

Goed onderwijs voor Roma-kinderen

Waarom lukt het deze Roma-kinderen dan toch vaak niet om mee te komen in het Roemeense

staatsonderwijs? Dat heeft veel oorzaken. Onder andere omdat Roma-kinderen daar vaak niet gewenst

zijn, omdat zij zich schamen voor hun vieze kleding, omdat zij de Roemeense taal nog niet

of slechts ten dele spreken, omdat zij meer aandacht nodig hebben om de achterstanden weg te

werken, omdat zij thuis geen elektriciteit of geen tafel hebben om het huiswerk te maken, omdat

zij thuis niet te eten hebben gekregen voordat zij naar school gingen, omdat veel vaders analfabeet

zijn en niet willen dat hun kinderen ‘slimmer’ worden dan zijzelf, doordat de ouders niet betrokken

worden bij het onderwijs en ga zo maar door. ProRomi en ProRroma weten echter met succes

in te spelen op deze problemen en maken het mogelijk dat Roma-kinderen toch goed onderwijs

ontvangen. Blijft u ons werk aan de basis alstublieft steunen!

 

Sjaak Monster

Coördinator ProRomi Nederland ( www.proromi.nl voor meer info)

Directeur ProRroma Roemenië ( www.prorroma.org voor meer info)

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

EEN NIEUW PROJECT.

 

Opvang van straatkinderen in Tirgu- Mures.

Achter de kerk van onze tweede zustergemeente staat een huis dat verbouwd zal worden 

en waar het de bedoeling wordt om de problemen bij het ontstaan  aan te pakken 

Bij onze laatste reis in oktober j.l. hebben we besloten dat bij de eerste zonnestralen in het voorjaar van 2001 

het dak van het Kerkelijk Centrum / kinderopvang, vernieuwd en  verhoogd gaat worden.

Dit is werk wat snel en vakkundig moet gebeuren en zal dus door een aannemer worden gedaan.

Als dit klaar is word de verdere verbouwing zoveel mogelijk door de gemeenteleden zelf gedaan 

1/3 van dit gebouw is bestemd voor opvang van kinderen.

Het is de bedoeling dat we beginnen met de opvang van kinderen van wie beide ouders werken wat bij veel mensen nodig is om te overleven. 

( de Energiekosten zijn in 2000 al met 60 % gestegen en kosten vaak al een kwart van een maandsalaris )

Vaak worden deze kinderen na schooltijd niet opgevangen en lopen dan op straat,

Het is dus nodig om het  probleem bij de wortel aan te pakken en dat is dus : kinderen opvangen daar waar de ouders dat niet kunnen.

Onze opzet is nu om kinderen na schooltijd op te vangen en een warm en beschermd onderkomen te bieden

Ook zal er een douche en wasgelegenheid komen en zullen er (warme ) maaltijden verstrekt worden.

Verder zullen we er een paar computers neer zetten.

Zo hopen en bidden wij dat er door deze opvang vele kinderen niet in het circuit van de straatkinderen terecht zullen komen.  

 

 

WAT WAREN DE BELANGRIJKSTE MIJLPALEN.

 

In september 1994 werd het kinderdorp officieel geopend, en kwamen de eerste ouders hier wonen.

In oktober 1996 werd het Medisch Centrum geopend, dit is geen officieel onderdeel van het kinderdorp.

Maar vanuit onze werkgroep is er een hele tandarts uitrusting naartoe gegaan.

In 1996 werd er ook een speeltuin geopend.

De opbrengst van de oud papier container van de Ichtusschool had dit mogelijk gemaakt.

Ieder jaar wordt het kinderdorp bezocht door een groep gemeenteleden uit Schoonhoven.

Ook de Spiritual Singers uit Renkum bracht in 1998 een bezoek aan het kinderdorp.

Starten wij in 1994 met de ondersteuning aan 6 kinderen, jaarlijks steeg dit aantal tot een totaal van 13 kinderen eind 1999.

Totaal is er  fl. 62.794,- binnengekomen door sponsering en giften.

Een bedrag dat via periodieke kleine giften toch een groot bedrag werd over een langere periode.

Waar we als stichting al onze maandelijkse en éénmalige sponsors dan ook zeer dankbaar voor zijn11111

 

 

HOE IS HET NU.

 

Eind 1999 mochten we dankbaar zijn over de resultaten welke de afgelopen 5 jaar zijn gerealiseerd.

Maar ook de Roemeense overheid is op dit gebied  veranderd.

De Roemeense overheid stimuleert en financiert op dit moment de adoptie van kinderen door ouders in Roemenië.

Ouders zijn daardoor in staat hun grijze flats te verlaten en een woning te betrekken met hun geadopteerde kinderen.

Een goed initiatief waarvoor we dankbaar kunnen zijn.

Echter de Kinderen ontvangen geen Christelijke opvoeding en onderwijs.

Dit was nu juist bij het kinderdorp Ilieni wel het geval, en dat was één van de redenen van ons om dit project te ondersteunen.

 

 

HOE  HET  BEGON.

 

Eerst even een blik in de Historie

Toen in 1994 de stichting werd opgericht was de situatie in Roemenië en dan met name ook in de kindertehuizen belabberd. 

Zowel de zorg als de middelen om zorg te bieden waren er vaak niet, of niet in voldoende mate aanwezig.

Kinderen moesten dan ook genoegen nemen met in westerse ogen onmenselijke omstandigheden.

Ook de Roemeense overheid zag dit wel, en waakte er voor dat deze negatieve publiciteit naar buiten kwam.

Er kwam van die zelfde overheid echter weinig  initiatief en vernieuwing, zodat de situatie gelijk bleef.

Dit was het startpunt voor twee predikanten n.l. D.s. Kato Bela en D.s. Bustya Janos om in Ilieni een kinderdorp op te starten 

wat als voorbeeld moest dienen voor heel Roemenië.

Kinderloze ouders uit heel Roemenië maar wel met een christelijke identiteit kregen de gelegenheid een woning te betrekken

Vele ouders hadden in de eerste 2 jaar al 3 of 4 kinderen uit een ziekenhuis of staats kindertehuis geadopteerd, 

meestal in de leeftijd van 1 maand tot 1 jaar.

De vader van dit nieuw te vormen gezin zocht werk in de omgeving van Ilieni.

Op den duur moest het gezin dan zelfstandig voorzien in haar levensbehoefte.

Als stichting besloten we in 1994 dit project te ondersteunen voor de duur van 5 jaar,

Na deze 5 jaar zou het kinderdorp zelfstandig moeten draaien.